logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Jezersko
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Po številu prebivalcev je to ena manjših slovenskih občin. Ozko ledeniško dolino obkrožajo na eni strani Savinjske Alpe, na drugi strani – proti Avstriji – pa Karavanke.

Planšarsko jezero
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 61,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva04,8004,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,1012,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti666668,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok54,4054,4057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,8020,8025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,4007,4012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane16,4016,4018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit58,7058,7066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora61,2061,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,7079,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,7015,7014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,1003,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,4023,4023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,6010,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5003,5002,80
4.10 Novi primeri raka584,60584,60549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)0009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,9011,9014,80
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.9983
4.14 Klopni meningoencefalitis121203,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,5070,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka0070,70
4.17 Novi primeri raka dojke62,3062,3096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma0023,70
5.1 Splošna umrljivost1.401,501.401,50892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)147,20147,2066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)95,6095,60146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,7028,7033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,3028,3018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,86,35,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,15,45,65,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,113,713,714,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,068,368,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,454,556,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,820,921,624,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,71,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,46,37,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane16,421,721,820,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,767,568,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora61,268,970,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,774,975,376,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,715,516,116,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,111
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,12,42,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,64,84,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,421,621,623
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,611,411,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,51,92,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka584,6570,8581,0562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,47,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,912,913,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu.1,41,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis12,019,119,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,567,565,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka073,471,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke62,3113,6119,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma027,833,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1401,5833,2861,1916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)147,254,964,977,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)95,6151,5160,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,740,441,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,319,420,718,7
sss/100.000
Jezersko
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Po številu prebivalcev je to ena manjših slovenskih občin. Ozko ledeniško dolino obkrožajo na eni strani Savinjske Alpe, na drugi strani – proti Avstriji – pa Karavanke.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 61,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690