logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bled
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Bled z okolico je eno najlepših alpskih letovišč, znano po blagem, zdravilnem podnebju in termalni jezerski vodi. Glavna gospodarska dejavnost občine je turizem z bogato razvito turistično ponudbo.

Bled
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 28. 6. 2010), avtor Matej Vranič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-04,70-04,7006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9005,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)07,2007,2015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,7067,7068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,4057,4057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,3024,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,5005,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane23,4023,4018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit66,9066,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora67,8067,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA67,6067,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,9012,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,7019,7023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3012,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4002,80
4.10 Novi primeri raka532,80532,80549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,1008,1009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,8013,8014,80
4.13 Pomoč na domu01,5001,503
4.14 Klopni meningoencefalitis09,7009,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke49,5049,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka88,7088,7070,70
4.17 Novi primeri raka dojke103,10103,1096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma29,7029,7023,70
5.1 Splošna umrljivost896,10896,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,5068,5066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,30167,30146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)505033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,2032,2018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,71,55,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,96,45,65,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)7,210,013,714,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,767,968,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,457,556,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,322,321,624,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,91,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,58,57,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane23,421,321,820,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,967,168,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,870,970,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA67,671,675,376,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,915,116,116,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,10,711
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,72,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,64,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,720,321,623
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,312,311,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,62,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,62,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka532,8571,9581,0562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,17,97,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,813,813,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,51,61,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis9,713,319,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke49,561,565,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka88,766,571,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke103,1121,1119,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma29,739,833,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost896,1893,3861,1916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,571,564,977,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,3166,8160,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)50,039,841,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,222,120,718,7
sss/100.000
Bled
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Bled z okolico je eno najlepših alpskih letovišč, znano po blagem, zdravilnem podnebju in termalni jezerski vodi. Glavna gospodarska dejavnost občine je turizem z bogato razvito turistično ponudbo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690