logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kamnik
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Občina leži na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino. Preko njenega ozemlja ali v neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije.

Mali grad nad Kamnikom
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva06,8006,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,4015,4015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,8067,8068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,1053,1057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,8024,8025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,9008,9012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane27,5027,5018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit68,9068,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora74,7074,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,9079,9078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost171714,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka222223,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,1011,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1002,80
4.10 Novi primeri raka542,70542,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9006,9009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,7012,7014,80
4.13 Pomoč na domu113
4.14 Klopni meningoencefalitis19,4019,4003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke63,2063,2066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka60,2060,2070,70
4.17 Novi primeri raka dojke97,4097,4096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma28,9028,9023,70
5.1 Splošna umrljivost884,90884,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,4068,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142142146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)333333,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,7026,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,87,912,66,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,55,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,414,311,614,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,868,366,164,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,154,054,552,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,824,020,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,81,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,99,27,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane27,530,827,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,969,165,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,774,671,671,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,980,578,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,016,213,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,41,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,01,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,84,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2221,921,223
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,111,111,311,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,61,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,22,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka542,7541,3599,1562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,97,06,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,712,613,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,21,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis19,416,59,29,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke63,262,668,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka60,257,873,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke97,4104,1133,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma28,927,334,126,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost884,9872,6812,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,470,460,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,0140,9152,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,034,040,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,728,416,118,7
sss/100.000
Kamnik
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Občina leži na prehodu med Gorenjsko ravnjo in Celjsko kotlino. Preko njenega ozemlja ali v neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690