logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kidričevo
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina obsega del podravske statistične regije med smrekovimi gozdovi na jugovzhodnem delu Dravskega polja,  Ptujem ter Slovensko Bistrico. Svojstven pečat daje občini naselje Kidričevo s tovarno za predelavo aluminija.

Grajski drevored
Vir: Občina Kidričevo (http://www.kidricevo.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Kidričevo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva07,1007,1006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,9011,9015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti646468,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok55,7055,7057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,5032,5025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9000,9001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,7008,7012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,5020,5018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit63,8063,8066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora74,2074,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA82,2082,2078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,7017,7014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,9024,9023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,2015,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7002,80
4.10 Novi primeri raka501,20501,20549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,2004,2009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,2016,2014,80
4.13 Pomoč na domu00,3000,303
4.14 Klopni meningoencefalitis07,4007,4003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,5061,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka53,7053,7070,70
4.17 Novi primeri raka dojke84,7084,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma23,7023,7023,70
5.1 Splošna umrljivost1.075,501.075,50892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)123,80123,8066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,30159,30146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,1029,1033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,3026,3018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva7,11,76,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,54,75,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,914,813,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,062,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok55,751,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,530,327,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,90,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,78,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,517,520,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,862,662,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,273,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA82,281,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,718,817,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,924,223,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,214,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,73,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka501,2526,7545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,25,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,215,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,30,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis7,41,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke61,564,668,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka53,760,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke84,7107,4125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma23,720,219,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1075,51027,91005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)123,898,592,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,3169,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,140,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,327,221,118,7
sss/100.000
Kidričevo
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina obsega del podravske statistične regije med smrekovimi gozdovi na jugovzhodnem delu Dravskega polja,  Ptujem ter Slovensko Bistrico. Svojstven pečat daje občini naselje Kidričevo s tovarno za predelavo aluminija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690