logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kobilje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Kobilje se razprostira vzdolž Kobiljanskega potoka v objemu mogočnih gozdov in skrbno obdelanih vinogradov. Na prekmurski ravnici, katere del je občina, stojijo številne stare panonske hiše.

Kobilje
Vir: Občina Kobilje (http://www.kobilje.si, 23. 6. 2010), arhiv Občine Kobilje
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 6,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7000,701
1.2 Prirast prebivalstva-30,90-30,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)171715,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,8056,8068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok38,5038,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,6038,6025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,2018,2012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane08,6008,6018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit66,3066,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora656580,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA818178,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,4016,4014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,4002,4001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka323223,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,8013,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)06,6006,6002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,80
4.10 Novi primeri raka505,30505,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,6005,6009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3015,3014,80
4.13 Pomoč na domu003
4.14 Klopni meningoencefalitis19,6019,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke12812866,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka0070,70
4.17 Novi primeri raka dojke120,80120,8096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma0023,70
5.1 Splošna umrljivost1.081,201.081,20892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)55,4055,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148148146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)0033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora0018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-30,9-0,5-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,05,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,019,920,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,858,556,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok38,544,345,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok38,630,829,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,214,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane8,612,212,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,358,362,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,065,866,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,069,971,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,420,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,40,81,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,61,82,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,96,65,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka323027,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,816,113,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)6,64,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,93,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka505,3563,7583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,65,15,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,316,416,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu00,81,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis19,65,86,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke128,075,382,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka053,860,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke120,898,8102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma023,321,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1081,21059,51056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)55,493,6105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,0146,9167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)037,840,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora013,515,018,7
sss/100.000
Kobilje
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Kobilje se razprostira vzdolž Kobiljanskega potoka v objemu mogočnih gozdov in skrbno obdelanih vinogradov. Na prekmurski ravnici, katere del je občina, stojijo številne stare panonske hiše.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 6,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690