logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Komen
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina leži ob meji z Italijo, na kraški planoti, imenovani Kras. Zgodovinsko in arhitekturno najbolj poznan kraj te občine je Štanjel, naselje s starim utrjenim delom in grajskim kompleksom na griču Turn.

Štanjel
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-00,90-00,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,1013,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,9061,9068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok616157,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,9020,9025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9000,9001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 141412,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,7015,7018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit64,7064,7066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora76,8076,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA717178,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,4014,4014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka242423,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,3011,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,80
4.10 Novi primeri raka530,70530,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,4010,4009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,7013,7014,80
4.13 Pomoč na domu02,3002,303
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke626266,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka83,9083,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke93,1093,1096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma11,5011,5023,70
5.1 Splošna umrljivost1.003,501.003,50892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)404066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)186,20186,20146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,9034,9033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,2016,2018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,911,39,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,55,55,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,114,614,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,964,865,664,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok61,051,950,852,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,926,324,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,91,11,01,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,09,910,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,719,720,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,761,460,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,873,368,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA71,072,176,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,413,415,616,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,80,91
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,01,71,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,44,65,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2421,620,823
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,310,110,411,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,12,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka530,7478,2529,8562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,48,56,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,713,114,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,31,81,71,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis02,81,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,053,060,369,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka83,957,869,166,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke93,190,3118,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma11,522,826,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1003,5908,5855,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)40,072,066,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)186,2146,4152,9161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,932,541,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,214,79,518,7
sss/100.000
Komen
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina leži ob meji z Italijo, na kraški planoti, imenovani Kras. Zgodovinsko in arhitekturno najbolj poznan kraj te občine je Štanjel, naselje s starim utrjenim delom in grajskim kompleksom na griču Turn.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690