logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Komenda
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Komenda je ena mlajših slovenskih občin; leži med Mengšem, Kamnikom in Brnikom. Znana je po tem, da imajo v njej častitljivo tradicijo konjeništvo, čebelarstvo in lončarstvo.

Mlinčki
Vir: TD Komenda (http://www.td-komenda.si, 24. 6. 2010), arhiv TD Komenda
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva12,7012,7006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3305,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)08,9008,9015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,6070,6068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,4057,4057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,3021,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,5002,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,9010,9012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane29,8029,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit707066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora73,7073,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA83,7083,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost12,5012,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,1000,1001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,6021,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4002,80
4.10 Novi primeri raka536,70536,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8007,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,1012,1014,80
4.13 Pomoč na domu02,5002,503
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,3062,3066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,1045,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke147,10147,1096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma16,4016,4023,70
5.1 Splošna umrljivost799,80799,80892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,1080,1066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)140,90140,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,8038,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,4038,4018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva12,77,912,66,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,04,55,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)8,914,311,614,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,668,366,164,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,454,054,552,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,324,020,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,51,81,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,99,27,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane29,830,827,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,069,165,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,774,671,671,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA83,780,578,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost12,516,213,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,10,41,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,91,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,84,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,621,921,223
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,811,111,311,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,61,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,22,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka536,7541,3599,1562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,87,06,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,112,613,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,51,21,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis016,59,29,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke62,362,668,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,157,873,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke147,1104,1133,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma16,427,334,126,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost799,8872,6812,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)80,170,460,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)140,9140,9152,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,834,040,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,428,416,118,7
sss/100.000
Komenda
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Kamnik

Komenda je ena mlajših slovenskih občin; leži med Mengšem, Kamnikom in Brnikom. Znana je po tem, da imajo v njej častitljivo tradicijo konjeništvo, čebelarstvo in lončarstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690