logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kostanjevica na Krki
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Krško

Občina je ena mlajših in manjših. Leži na delu Krškega polja, kjer reka Krka vijuga in ustvarja posebne okljuke. V enem najostrejših okljukov leži naselje Kostanjevica na Krki, središče občine.

Kostanjevica na Krki, samostan
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 24. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva04,9004,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)171715,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,1069,1068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,1053,1057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,3029,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 26,8026,8012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane17,9017,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit67,5067,5066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora656580,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA818178,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,9019,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,1003,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,4031,4023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9012,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8003,8002,80
4.10 Novi primeri raka572,60572,60549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,4005,4009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,9016,9014,80
4.13 Pomoč na domu333
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,6058,6066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,6057,6070,70
4.17 Novi primeri raka dojke121,50121,5096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma31,7031,7023,70
5.1 Splošna umrljivost873,60873,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)909066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)122122146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,7026,7033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora55,5055,5018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,96,02,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,65,25,55,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,017,615,914,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,165,965,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,156,854,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,332,029,524,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,21,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 26,811,311,39,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane17,915,717,620,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,559,161,964,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,067,569,571,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,074,973,076,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,917,117,716,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,70,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,12,02,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,86,25,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,426,625,923
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,912,312,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,43,23,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,83,53,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka572,6564,7536,4562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,49,18,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,915,715,014,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,03,52,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,42,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,679,167,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,652,051,566,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke121,5104,6113,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma31,726,925,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost873,6955,9997,1916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)90,083,891,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)122,0160,9161,7161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,741,634,240,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora55,520,224,618,7
sss/100.000
Kostanjevica na Krki
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Krško

Občina je ena mlajših in manjših. Leži na delu Krškega polja, kjer reka Krka vijuga in ustvarja posebne okljuke. V enem najostrejših okljukov leži naselje Kostanjevica na Krki, središče občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690