logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kozje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Občino naravnogeografsko zaznamuje gričevnato hribovito območje v vzhodnem delu Slovenije. Skoraj celotno območje te občine spada v regijski Kozjanski park; ta skrbi, da se ohranja in oživlja naravna in kulturna dediščina.

Grad Podsreda
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7000,701
1.2 Prirast prebivalstva-05,60-05,6006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,8022,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,7063,7068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok48,6048,6057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,4034,4025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,5008,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane09,8009,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit61,8061,8066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora69,8069,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA70,4070,4078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,4016,4014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6604,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,1026,1023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3002,3002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,80
4.10 Novi primeri raka514,20514,20549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,1009,1009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,7015,7014,80
4.13 Pomoč na domu05,1005,103
4.14 Klopni meningoencefalitis06,7006,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke939366,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka75,6075,6070,70
4.17 Novi primeri raka dojke72,6072,6096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma12,2012,2023,70
5.1 Splošna umrljivost1.1501.150892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,60110,6066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)199,90199,90146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,3034,3033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,8026,8018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-5,64,36,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,44,84,85,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,818,215,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,766,764,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,648,150,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,427,726,024,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,41,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,57,78,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane9,810,915,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,861,164,564,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,873,975,971,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA70,472,274,876,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,417,917,216,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,30,51
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,72,31,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,06,05,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,124,82423
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,912,112,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,02,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,03,02,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka514,2467,1501,3562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,15,64,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,716,815,614,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu5,12,72,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,74,58,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke93,065,768,769,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka75,644,755,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke72,6105,8108,8121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma12,221,423,926,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1150,01013,1970,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,686,581,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)199,9163,4161,6161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)34,330,935,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,833,224,718,7
sss/100.000
Kozje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Občino naravnogeografsko zaznamuje gričevnato hribovito območje v vzhodnem delu Slovenije. Skoraj celotno območje te občine spada v regijski Kozjanski park; ta skrbi, da se ohranja in oživlja naravna in kulturna dediščina.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 27 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690