logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kranj
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Mestna občina Kranj sodi po številu prebivalcev med večje slovenske občine. Naselje Kranj leži ob sotočju Kokre in Save in je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, gorenjske regije.

Kranj
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor K. Kunaver
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva05,9005,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,6014,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,3068,3068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,5053,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,5020,5025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6612,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane22,8022,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit66,6066,6066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora68,2068,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA73,4073,4078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,9015,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,8021,8023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9002,80
4.10 Novi primeri raka585,60585,60549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6007,6009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,5013,5014,80
4.13 Pomoč na domu01,5001,503
4.14 Klopni meningoencefalitis17,3017,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,8068,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka75,1075,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke123,20123,2096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma28,2028,2023,70
5.1 Splošna umrljivost809,10809,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)51,5051,5066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153153146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,3044,3033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora161618,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,96,35,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,45,65,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,613,713,714,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,368,368,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,554,556,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,520,921,624,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,06,37,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane22,821,721,820,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,667,568,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,268,970,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA73,474,975,376,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,915,516,116,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,111
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,42,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,84,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,821,621,623
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,611,411,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,91,92,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka585,6570,8581,0562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,67,47,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,512,913,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,51,41,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis17,319,119,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke68,867,565,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka75,173,471,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke123,2113,6119,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma28,227,833,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost809,1833,2861,1916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)51,554,964,977,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153,0151,5160,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,340,441,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,019,420,718,7
sss/100.000
Kranj
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Mestna občina Kranj sodi po številu prebivalcev med večje slovenske občine. Naselje Kranj leži ob sotočju Kokre in Save in je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, gorenjske regije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690