logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Krško
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Krško

Občina se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, tam, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje, preko katerega se na južnem obrobju vije reka Krka. Jedrska elektrarna, edina v državi, je eden izmed razpoznavnih znakov občine.

Krško
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 24. 6. 2010), avtor Janez Drilc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva06,1006,1006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,6017,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,7065,7068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,2057,2057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,2032,2025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,5010,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,9015,9018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit58,2058,2066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora67,8067,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,2074,2078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,9016,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,1026,1023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3012,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,3003,3002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4002,80
4.10 Novi primeri raka563,40563,40549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,5009,5009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,5015,5014,80
4.13 Pomoč na domu03,5003,503
4.14 Klopni meningoencefalitis01,5001,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,6081,6066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,6051,6070,70
4.17 Novi primeri raka dojke103,10103,1096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma26,3026,3023,70
5.1 Splošna umrljivost964,90964,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,3083,3066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,50164,50146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,3043,3033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,8016,8018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,16,02,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,25,25,55,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,617,615,914,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,765,965,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,256,854,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,232,029,524,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,21,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,511,311,39,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,915,717,620,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,259,161,964,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,867,569,571,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,274,973,076,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,917,117,716,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,70,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,02,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,86,25,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,126,625,923
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,312,312,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,33,23,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,43,53,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka563,4564,7536,4562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,59,18,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,515,715,014,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,53,52,41,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,51,42,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,679,167,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka51,652,051,566,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke103,1104,6113,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma26,326,925,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost964,9955,9997,1916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,383,891,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,5160,9161,7161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,341,634,240,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,820,224,618,7
sss/100.000
Krško
Statistična regija Spodnjeposavska
Upravna enota Krško

Občina se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije, tam, kjer se dolina reke Save razširi v prostrano Krško polje, preko katerega se na južnem obrobju vije reka Krka. Jedrska elektrarna, edina v državi, je eden izmed razpoznavnih znakov občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690