logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kungota
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina leži v zahodnem delu gričevnatih Slovenskih goric. Prisojna pobočja so zasajena z vinogradi in sadovnjaki, v ravninskih delih prevladujejo njivske površine – vse to priča, da je kmetijstvo pomembna dejavnost občine.

Zgornja Kungota
Vir: Občina Kungota (http://www.kungota.si, 1. 7. 2010), arhiv Občine Kungota
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 4 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-12,50-12,5006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,6014,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,5053,5068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok35,5035,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,3030,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,8013,8012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,3013,3018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit54,7054,7066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora63,6063,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA757578,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost24,6024,6014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka242423,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4002,80
4.10 Novi primeri raka503,30503,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,6004,6009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj141414,80
4.13 Pomoč na domu223
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke45,7045,7066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,6052,6070,70
4.17 Novi primeri raka dojke83,6083,6096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma17,5017,5023,70
5.1 Splošna umrljivost1.011,101.011,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)115,80115,8066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)189,40189,40146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)62,7062,7033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora03,7003,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-12,5-8,56,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,617,213,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,553,359,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok35,550,949,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,331,027,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,60,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,813,48,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane13,310,920,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,761,362,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora63,663,068,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,079,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost24,619,417,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,90,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,32,01,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,76,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2424,423,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,012,012,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,92,02,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,82,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka503,3550,1545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,66,35,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,014,715,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,02,01,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis07,55,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke45,762,968,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,648,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke83,6111,3125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma17,519,319,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1011,11099,41005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)115,8108,892,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)189,4196,0170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)62,741,743,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora3,724,121,118,7
sss/100.000
Kungota
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina leži v zahodnem delu gričevnatih Slovenskih goric. Prisojna pobočja so zasajena z vinogradi in sadovnjaki, v ravninskih delih prevladujejo njivske površine – vse to priča, da je kmetijstvo pomembna dejavnost občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 24,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 4 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690