logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Kuzma
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Kuzma leži ob tromeji Slovenije, Avstrije in Madžarske; trojna meja je zaznamovana s piramidastim tromejnim kamnom iz leta 1924, in sicer pri naselju Trdkova. Ena izmed posebnosti občine so naravni izviri slatine.

Cerkev svetega Kozme in Damijana, Kuzma
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 48,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 58,1 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,5000,501
1.2 Prirast prebivalstva10,9010,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,1006,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,1030,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti33,4033,4068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok26,7026,7057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok41,4041,4025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 303012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane04,6004,6018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit48,9048,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora58,1058,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA64,3064,3078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,6020,6014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,9024,9023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7010,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,5004,5002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5002,80
4.10 Novi primeri raka628,70628,70549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,3004,3009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1014,80
4.13 Pomoč na domu00,3000,303
4.14 Klopni meningoencefalitis12,3012,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke111,30111,3066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka11011070,70
4.17 Novi primeri raka dojke105,20105,2096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma12,3012,3023,70
5.1 Splošna umrljivost1.171,901.171,90892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,20110,2066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)286,30286,30146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)86,8086,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora101018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,9-5,3-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,15,35,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,121,420,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti33,454,356,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok26,743,845,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok41,430,529,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 30,012,313,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane4,615,112,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit48,962,762,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora58,164,566,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA64,372,171,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,618,419,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,61,21,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,22,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,85,85,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,92827,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,713,913,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,54,44,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,54,03,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka628,7605,2583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,35,25,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,116,816,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,31,31,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis12,35,06,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke111,392,282,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka110,063,660,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke105,299,4102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma12,320,121,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1171,91072,41056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,2114,0105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)286,3169,6167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)86,839,640,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,014,115,018,7
sss/100.000
Kuzma
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina Kuzma leži ob tromeji Slovenije, Avstrije in Madžarske; trojna meja je zaznamovana s piramidastim tromejnim kamnom iz leta 1924, in sicer pri naselju Trdkova. Ena izmed posebnosti občine so naravni izviri slatine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 48,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 58,1 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690