logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bohinj
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Večina naselij v tej občini leži v Bohinjski kotlini, dolgi dobrih 20 km in široki ne več kot 5 km. Območje je zaradi gorate okolice eden najbolj namočenih delov Slovenije. Upravno središče občine je Bohinjska Bistrica.

Dolina Triglavskih jezer
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-04,30-04,3006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,3007,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)09,8009,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,7069,7068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok66,7066,7057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,2021,2025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,6002,6001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,6017,6012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane19,8019,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit65,8065,8066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora63,6063,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA67,6067,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost15,5015,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,4003,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,4021,4023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi131312,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,4003,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9003,9002,80
4.10 Novi primeri raka553553549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,8008,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,3014,3014,80
4.13 Pomoč na domu02,1002,103
4.14 Klopni meningoencefalitis11,6011,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke444466,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,8077,8070,70
4.17 Novi primeri raka dojke77,5077,5096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma24,3024,3023,70
5.1 Splošna umrljivost973,70973,70892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)108,40108,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,20162,20146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,8042,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,2016,2018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,31,55,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,36,45,65,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)9,810,013,714,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,767,968,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok66,757,556,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,222,321,624,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,61,91,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,68,57,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane19,821,321,820,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,867,168,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora63,670,970,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA67,671,675,376,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost15,515,116,116,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,40,711
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,42,72,51,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,64,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,420,321,623
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,012,311,911,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,42,62,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,92,62,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka553,0571,9581,0562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,87,97,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,313,813,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,11,61,61,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis11,613,319,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke44,061,565,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka77,866,571,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke77,5121,1119,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma24,339,833,226,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost973,7893,3861,1916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)108,471,564,977,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,2166,8160,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,839,841,140,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,222,120,718,7
sss/100.000
Bohinj
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Večina naselij v tej občini leži v Bohinjski kotlini, dolgi dobrih 20 km in široki ne več kot 5 km. Območje je zaradi gorate okolice eden najbolj namočenih delov Slovenije. Upravno središče občine je Bohinjska Bistrica.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690