logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Litija
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Litija

Občina leži v središču Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko Savo. Hriboviti predeli občine so redko naseljeni, večja naselja so nastala v dolini reke Save; tam potekajo večje prometnice in železnica.

Konjšica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Roman Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva02,2002,2006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,8017,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,7068,7068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok494957,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,9025,9025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,7010,7012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,8020,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit68,3068,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora75,7075,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,9077,9078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,2019,2014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2201,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6604,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,3023,3023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7002,80
4.10 Novi primeri raka615,80615,80549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,7007,7009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6014,6014,80
4.13 Pomoč na domu01,2001,203
4.14 Klopni meningoencefalitis05,9005,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,5082,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka686870,70
4.17 Novi primeri raka dojke135,90135,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma27,1027,1023,70
5.1 Splošna umrljivost914,60914,60892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,7067,7066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)185,60185,60146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,4045,4033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,1018,1018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,23,4-1,76,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,65,35,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,817,818,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,768,063,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,048,947,752,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,925,527,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,51,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,711,18,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane20,817,419,520,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,368,864,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,776,776,171,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,979,176,176,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,219,418,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)21,70,91
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,52,11,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,05,96,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,3232523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,611,412,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,51,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,52,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka615,8603,3624,2562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,77,16,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,614,015,814,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,21,22,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis5,95,63,69,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,579,494,569,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,068,888,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke135,9138,8118,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma27,132,226,526,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost914,6934,91000,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,769,485,577,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)185,6189,9201,4161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,447,556,740,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,120,423,718,7
sss/100.000
Litija
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Litija

Občina leži v središču Slovenije, v zahodnem delu Posavskega hribovja, ki z obeh strani obdaja reko Savo. Hriboviti predeli občine so redko naseljeni, večja naselja so nastala v dolini reke Save; tam potekajo večje prometnice in železnica.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690