logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ljubno
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v Zgornje Savinjski dolini. Zaradi svoje izredne lege je občina Ljubno izhodišče za številne lepe in zanimive planinske poti, obiskovalcem pa nudi tudi prijetne izlete po okolici.

Ljubno ob Savinji, Rosulje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC JakobZ
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-01,60-01,6006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,3020,3015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,5064,5068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok57,8057,8057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,7025,7025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,7016,7012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,3015,3018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit60,2060,2066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora808080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,5074,5078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost16,9016,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,3026,3023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,2013,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,80
4.10 Novi primeri raka372,80372,80549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,5003,5009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,3019,3014,80
4.13 Pomoč na domu02,7002,703
4.14 Klopni meningoencefalitis19,6019,6003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,6070,6066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,6037,6070,70
4.17 Novi primeri raka dojke72,2072,2096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma07,8007,8023,70
5.1 Splošna umrljivost1.142,701.142,70892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,7089,7066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)134,40134,40146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)15,5015,5033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,3032,3018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,63,26,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,25,54,85,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,318,315,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,565,964,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok57,853,650,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,727,426,024,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,51,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,717,78,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,316,915,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,265,164,564,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,076,575,971,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,571,674,876,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost16,915,917,216,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,30,51
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,31,81,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,85,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,323,92423
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,211,712,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,21,92,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,82,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka372,8423,7501,3562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,54,54,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,316,815,614,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,71,12,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis19,622,58,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke70,657,268,769,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka37,644,555,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke72,276,6108,8121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma7,821,823,926,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1142,71000,6970,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,784,181,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)134,4141,0161,6161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)15,530,835,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,321,924,718,7
sss/100.000
Ljubno
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v Zgornje Savinjski dolini. Zaradi svoje izredne lege je občina Ljubno izhodišče za številne lepe in zanimive planinske poti, obiskovalcem pa nudi tudi prijetne izlete po okolici.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 32 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,0 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690