logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ljutomer
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Ljutomer obsega severovzhodni predel Slovenskih goric ter del zahodnega območja Panonskega oboda. Najpomembnejša gospodarska dejavnost občine je kmetijstvo z vinogradništvom; veliko vlogo ima obrtništvo.

Ljutomer
Vir: Občina Ljutomer (http://obcinaljutomer.si, 29. 6. 2010); arhiv Občine Ljutomer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,1 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-06,10-06,1006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,8018,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,8060,8068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,1051,1057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,1026,1025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,9011,9012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane10,7010,7018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit69,6069,6066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora71,1071,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA72,2072,2078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost20,2020,2014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,6004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,2024,2023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,1003,1002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,5003,5002,80
4.10 Novi primeri raka533,50533,50549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,9004,9009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,8014,8014,80
4.13 Pomoč na domu00,5000,503
4.14 Klopni meningoencefalitis08,3008,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,1080,1066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,4050,4070,70
4.17 Novi primeri raka dojke898996,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma18,3018,3023,70
5.1 Splošna umrljivost970,70970,70892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,3093,3066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)155,80155,80146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,2039,2033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,2018,2018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,1-4,9-4,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,75,55,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,818,920,514,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,860,656,064,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,146,745,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,127,729,324,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,912,613,29,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane10,75,112,120,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,668,062,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,171,266,871,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA72,272,271,576,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost20,220,119,516,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,411,11
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,52,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,55,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,22427,123
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,713,811,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,13,04,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,53,23,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka533,5524,4583,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,94,95,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,814,416,114,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,50,81,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,37,06,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke80,173,582,069,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,448,060,466,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke89,087,7102,2121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma18,316,721,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost970,7950,31056,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)93,392,4105,277,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)155,8154,6167,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,238,240,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,219,515,018,7
sss/100.000
Ljutomer
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Ljutomer obsega severovzhodni predel Slovenskih goric ter del zahodnega območja Panonskega oboda. Najpomembnejša gospodarska dejavnost občine je kmetijstvo z vinogradništvom; veliko vlogo ima obrtništvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,6 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,1 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690