logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Logatec
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Logatec

Na stičišču alpskega in dinarskega sveta se v osrčju Notranjske razteza občina Logatec, poimenovana po naselju, nastalem na tleh starorimske poštne postaje. Lesna, kartonažna in druge industrije ter storitve so gonilna sila razvoja.

Napoleonov drevored pred Logatcem
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,1 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva12,2012,2006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,4014,4015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,2069,2068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,6053,6057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,6019,6025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,1008,1012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane23,4023,4018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit69,2069,2066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora71,1071,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,4076,4078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost131314,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,4001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,1005,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,7021,7023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,4009,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9002,80
4.10 Novi primeri raka606,80606,80549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,7003,7009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1014,80
4.13 Pomoč na domu00,9000,903
4.14 Klopni meningoencefalitis29,9029,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,9074,9066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka90,3090,3070,70
4.17 Novi primeri raka dojke134,40134,4096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma30,4030,4023,70
5.1 Splošna umrljivost844,10844,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)64,4064,4066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)191,80191,80146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)69,9069,9033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora171718,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva12,212,212,66,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,35,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,414,411,614,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,269,266,164,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,653,654,552,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,619,620,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,81,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,18,17,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane23,423,427,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,269,265,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,171,171,671,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,476,478,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,013,013,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,41,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,01,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,15,14,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,721,721,223
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,49,411,311,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,41,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,91,92,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka606,8606,8599,1562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,73,76,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,114,113,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,90,91,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis29,929,99,29,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke74,974,968,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka90,390,373,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke134,4134,4133,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma30,430,434,126,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost844,1844,1812,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)64,464,460,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)191,8191,8152,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)69,969,940,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,017,016,118,7
sss/100.000
Logatec
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Logatec

Na stičišču alpskega in dinarskega sveta se v osrčju Notranjske razteza občina Logatec, poimenovana po naselju, nastalem na tleh starorimske poštne postaje. Lesna, kartonažna in druge industrije ter storitve so gonilna sila razvoja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,1 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690