logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Loška dolina
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Loška dolina je z vseh strani zaprta kraška globel s precej ravnim, deloma poplavnim dnom, ki ga obdajajo višje kraške planote, med katerimi je najbolj izstopajoč Snežnik. Znamenitost občine je kraška Križna jama z 22 jezeri.

Grad Snežnik
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor D. Mladenovič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva03,5003,5006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,4006,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,4018,4015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,2068,2068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok46,6046,6057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,3024,3025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,7005,7012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane18,6018,6018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit63,5063,5066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora74,7074,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA66,4066,4078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,7021,7014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1101,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1101,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,3006,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,5023,5023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,7001,7002,80
4.10 Novi primeri raka662,30662,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8809,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,5017,5014,80
4.13 Pomoč na domu01,2001,203
4.14 Klopni meningoencefalitis525203,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,6082,6066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka91,1091,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke11711796,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma40,5040,5023,70
5.1 Splošna umrljivost885,20885,20892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)51,9051,9066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)140140146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,4033,4033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,2028,2018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,56,24,16,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,46,55,75,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,413,115,214,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,269,968,664,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,650,053,152,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,324,425,524,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,41,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,77,69,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane18,617,217,520,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,563,463,764,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,774,469,071,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA66,469,570,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,718,417,316,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)10,61,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,01,51,31,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,35,45,15,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,520,621,723
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,510,711,111,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,20,91,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,71,81,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka662,3578,5536,4562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,06,96,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,514,715,414,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,21,72,31,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis52,043,824,09,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,664,159,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka91,167,659,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke117,0111,4121,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma40,525,623,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost885,2850,2891,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)51,971,880,777,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)140,0135,2145,8161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,437,233,040,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,223,915,318,7
sss/100.000
Loška dolina
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Loška dolina je z vseh strani zaprta kraška globel s precej ravnim, deloma poplavnim dnom, ki ga obdajajo višje kraške planote, med katerimi je najbolj izstopajoč Snežnik. Znamenitost občine je kraška Križna jama z 22 jezeri.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,5 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690