logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Loški Potok
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Loški Potok je notranjska občina s kraškim značajem površja, katerega značilna predstavnica je Retijska uvala. Občina sodi med manjše in najredkeje naseljene v Sloveniji. Kovinsko predelovalna industrija je vodilna dejavnost v občini.

Retje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-21,90-21,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)08,3008,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,4020,4015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti646468,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok56,1056,1057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,1029,1025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,5009,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane141418,50
3.1 Odzivnost v Program Svit68,3068,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora67,5067,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA70,2070,2078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,9014,9014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,8022,8023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,3009,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,2000,2002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,80
4.10 Novi primeri raka559,60559,60549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,4009,4009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,1015,1014,80
4.13 Pomoč na domu113
4.14 Klopni meningoencefalitis109,50109,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,7069,7066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka93,2093,2070,70
4.17 Novi primeri raka dojke129,70129,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma09,5009,5023,70
5.1 Splošna umrljivost1.175,801.175,80892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)160,60160,6066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)235,80235,80146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)606033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,6030,6018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-21,95,18,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)8,36,15,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,413,616,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,068,367,264,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,155,351,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,128,926,724,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,91,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,510,39,69,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,06,916,420,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,365,367,664,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,570,171,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA70,277,473,976,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,921,117,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,50,61
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,41,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,15,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,82225,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,311,512,211,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,21,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,12,52,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka559,6539,2568,5562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,47,97,06,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,114,215,214,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,01,72,01,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis109,544,88,39,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,754,074,669,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka93,272,367,966,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke129,7144,3128,3121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma9,521,323,426,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1175,8947,4967,8916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)160,699,885,077,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)235,8187,8172,4161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)60,047,843,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,613,916,918,7
sss/100.000
Loški Potok
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Ribnica

Loški Potok je notranjska občina s kraškim značajem površja, katerega značilna predstavnica je Retijska uvala. Občina sodi med manjše in najredkeje naseljene v Sloveniji. Kovinsko predelovalna industrija je vodilna dejavnost v občini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690