logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Lovrenc na Pohorju
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Občini daje pečat hribovit svet Pohorja, ki določa način življenja tukajšnjih prebivalcev. Les, kamen, voda, rodovitna zemlja so naravne danosti, ki jih občina izkorišča za svoj razvoj. Pajštva – sušilnica sadja in lana je pomemben etnološki spomenik občine.

Lovrenško jezerce
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Peter Frantar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-11,30-11,3006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,1017,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,1059,1068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok40,4040,4057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,4029,4025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,4004,4012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,8012,8018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit67,8067,8066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora64,9064,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA78,6078,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost19,4019,4014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,3006,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,4026,4023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,2014,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,9001,9002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,80
4.10 Novi primeri raka532,10532,10549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,7008,7009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,1019,1014,80
4.13 Pomoč na domu03,8003,803
4.14 Klopni meningoencefalitis22,1022,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke87,8087,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka898970,70
4.17 Novi primeri raka dojke153,30153,3096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma12,9012,9023,70
5.1 Splošna umrljivost1.228,101.228,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,9073,9066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)220,10220,10146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,8048,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,9023,9018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-11,3-2,56,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,85,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,113,613,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,159,559,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok40,446,449,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,427,927,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,90,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,48,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,819,820,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,863,262,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,963,668,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA78,679,979,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost19,417,417,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,70,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,36,35,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,425,123,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,213,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,91,72,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,62,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka532,1552,2545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,77,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,117,715,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,83,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis22,112,25,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke87,866,868,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka89,087,064,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke153,3119,2125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma12,921,919,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1228,11062,11005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,9109,392,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)220,1191,6170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,856,743,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,919,721,118,7
sss/100.000
Lovrenc na Pohorju
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ruše

Občini daje pečat hribovit svet Pohorja, ki določa način življenja tukajšnjih prebivalcev. Les, kamen, voda, rodovitna zemlja so naravne danosti, ki jih občina izkorišča za svoj razvoj. Pajštva – sušilnica sadja in lana je pomemben etnološki spomenik občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690