logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Borovnica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Vrhnika

Občina leži na jugozahodnem obrobju Ljubljanskega barja. V naselju Borovnica je ostanek stebra čez 500 metrov dolgega zidanega železniškega viadukta, pomembnega tehničnega dosežka 19. stoletja.

Steber nekdanjega železniškega viadukta v Borovnici
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,4 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva16,3016,3006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,1013,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,3066,3068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,3051,3057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,9024,9025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,5015,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane21,1021,1018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit63,4063,4066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora72,7072,7080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,6076,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost14,5014,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3301,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6604,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,9023,9023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7002,80
4.10 Novi primeri raka519519549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8007,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,9012,9014,80
4.13 Pomoč na domu02,7002,703
4.14 Klopni meningoencefalitis16,9016,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke43,8043,8066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,1068,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke89,9089,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma6623,70
5.1 Splošna umrljivost758,40758,40892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,7072,7066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)114,40114,40146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)18,9018,9033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,4018,4018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva16,315,912,66,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,95,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,112,011,614,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,367,966,164,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,357,354,552,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,922,520,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,51,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,57,87,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane21,124,527,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,468,665,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,775,671,671,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,679,478,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost14,513,513,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,30,91,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,01,71,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,05,24,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,921,921,223
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,810,411,311,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,21,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,12,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka519,0544,9599,1562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,86,96,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,912,913,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,71,61,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,910,79,29,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke43,862,268,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,166,773,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke89,9130,0133,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma6,022,234,126,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost758,4796,3812,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,764,260,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)114,4138,2152,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)18,936,340,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,411,016,118,7
sss/100.000
Borovnica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Vrhnika

Občina leži na jugozahodnem obrobju Ljubljanskega barja. V naselju Borovnica je ostanek stebra čez 500 metrov dolgega zidanega železniškega viadukta, pomembnega tehničnega dosežka 19. stoletja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,4 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,7 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690