logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Luče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

V predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini, leži manjša slovenska občina Luče. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih, kmečki turizem kažejo na način življenja tukajšnjih prebivalcev.

Raduha
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC JakobZ
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-06,80-06,8006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,2005,2005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,6023,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,3062,3068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok60,9060,9057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,4032,4025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,3014,3012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,5014,5018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit707066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora79,2079,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA62,7062,7078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost13,2013,2014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,9003,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,2022,2023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3002,3002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)3302,80
4.10 Novi primeri raka385,20385,20549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,5007,5009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,9016,9014,80
4.13 Pomoč na domu003
4.14 Klopni meningoencefalitis16,2016,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke26,6026,6066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka26,1026,1070,70
4.17 Novi primeri raka dojke64,6064,6096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma54,1054,1023,70
5.1 Splošna umrljivost903,80903,80892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)123,20123,2066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)91,2091,20146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,8040,8033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,6022,6018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,83,26,36,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,25,54,85,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,618,315,814,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,365,964,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok60,953,650,952,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,427,426,024,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,51,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,317,78,49,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane14,516,915,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,065,164,564,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,276,575,971,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA62,771,674,876,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost13,215,917,216,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,30,51
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,81,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,94,85,75,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,223,92423
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,011,712,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,31,92,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,82,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka385,2423,7501,3562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,54,54,76,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,916,815,614,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu01,12,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis16,222,58,49,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke26,657,268,769,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka26,144,555,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke64,676,6108,8121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma54,121,823,926,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost903,81000,6970,9916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)123,284,181,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)91,2141,0161,6161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,830,835,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,621,924,718,7
sss/100.000
Luče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

V predalpskem hribovju, pod pobočjem Raduhe, v Zgornje Savinjski dolini, leži manjša slovenska občina Luče. Sonaravno kmetijstvo, samotne kmetije po strmih pobočjih, kmečki turizem kažejo na način življenja tukajšnjih prebivalcev.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,2 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690