logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Lukovica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občino Lukovica naravnogeografsko in poselitveno zaznamuje Črni graben, ki ga je oblikovala reka Radomlja. V občini se zavzemajo za razvoj obrti, ki bo skladna z načrtovanim razvojem gostinstva in turizma.

Brdo pri Lukovici (dvorec)
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 28. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva06,9006,9006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,7015,7015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,2071,2068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,5051,5057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,8026,8025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,5002,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 03,7003,7012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,7015,7018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit67,8067,8066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora72,9072,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA89,6089,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,5017,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,9001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,5024,5023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,2001,2002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5002,80
4.10 Novi primeri raka596,30596,30549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8809,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,6012,6014,80
4.13 Pomoč na domu113
4.14 Klopni meningoencefalitis10,7010,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke959566,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,4047,4070,70
4.17 Novi primeri raka dojke109,90109,9096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma54,7054,7023,70
5.1 Splošna umrljivost932,80932,80892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,7072,7066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)175,70175,70146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,3044,3033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,6023,6018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,916,312,66,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,55,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,711,811,614,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,268,466,164,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,554,054,552,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,820,620,924,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,52,11,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 3,78,77,79,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane15,720,427,220,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,869,065,364,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,972,471,671,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA89,686,078,276,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,515,413,916,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,10,91,21
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,01,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,94,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,522,221,223
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,011,611,311,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,21,31,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,12,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka596,3597,5599,1562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,06,36,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,613,013,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,00,81,21,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis10,79,19,29,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke95,081,968,869,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,463,473,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke109,9139,8133,4121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma54,738,034,126,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost932,8819,3812,6916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)72,756,660,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)175,7136,4152,1161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,336,440,640,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,617,316,118,7
sss/100.000
Lukovica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občino Lukovica naravnogeografsko in poselitveno zaznamuje Črni graben, ki ga je oblikovala reka Radomlja. V občini se zavzemajo za razvoj obrti, ki bo skladna z načrtovanim razvojem gostinstva in turizma.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,8 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,9 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690