logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Majšperk
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Večji del ene od podravskih občin se razteza po Halozah, ki so na zahodnih pobočjih gozdnate, na vzhodnih pa vinorodne. Občina se ponaša z zadnjim ohranjenim bukovim pragozdom, pragozdom Donačka gora, v predpanonskem svetu.

Ptujska Gora
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,1 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva5506,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,8016,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti666668,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok39,3039,3057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,4030,4025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,5010,5012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,3012,3018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit60,2060,2066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora76,1076,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA82,2082,2078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost17,3017,3014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,6026,6023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,6015,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9002,80
4.10 Novi primeri raka472,20472,20549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8006,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj171714,80
4.13 Pomoč na domu00,8000,803
4.14 Klopni meningoencefalitis02,2002,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke90,5090,5066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka34,9034,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke99,4099,4096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma5523,70
5.1 Splošna umrljivost1.008,701.008,70892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)111,70111,7066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)114114146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)15,9015,9033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,9027,9018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,01,76,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,75,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,814,813,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,062,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok39,351,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,430,327,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,58,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,317,520,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,262,662,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,173,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA82,281,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost17,318,817,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,624,223,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,614,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka472,2526,7545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,85,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,015,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,80,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,21,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke90,564,668,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka34,960,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke99,4107,4125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma5,020,219,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1008,71027,91005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)111,798,592,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)114,0169,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)15,940,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,927,221,118,7
sss/100.000
Majšperk
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Večji del ene od podravskih občin se razteza po Halozah, ki so na zahodnih pobočjih gozdnate, na vzhodnih pa vinorodne. Občina se ponaša z zadnjim ohranjenim bukovim pragozdom, pragozdom Donačka gora, v predpanonskem svetu.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,2 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,1 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690