logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Makole
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

Makole ležijo v Dravinjski dolini na zahodnem robu Haloz, ponašajo pa se z bogato naravno in kulturno dediščino. Po površini so ena od manjših, glede na nastanek pa najmlajših slovenskih občin.

Dvorec Štatenberg
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-2-206,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,6020,6015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,9064,9068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,4045,4057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,8025,8025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,4009,4012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,4012,4018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit71,9071,9066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora76,5076,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA83,6083,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost21,5021,5014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2201,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8025,8023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3012,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8002,80
4.10 Novi primeri raka394,40394,40549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,6006,6009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6015,6014,80
4.13 Pomoč na domu223
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,9086,9066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka26,9026,9070,70
4.17 Novi primeri raka dojke42,8042,8096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma09,9009,9023,70
5.1 Splošna umrljivost1.016,801.016,80892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)155,80155,8066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,80138,80146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)27,5027,5033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,9015,9018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,04,56,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,14,45,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)20,613,613,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,964,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,446,949,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,826,627,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,50,80,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,49,78,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,418,720,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit71,965,462,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,576,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA83,679,779,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost21,518,017,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,10,60,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,11,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,35,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,82423,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,311,912,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,41,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,42,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka394,4528,1545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,66,25,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,615,115,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,01,21,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis016,25,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke86,971,768,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka26,950,264,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke42,8111,5125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma9,917,619,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1016,81008,81005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)155,883,892,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,8163,1170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)27,535,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,925,521,118,7
sss/100.000
Makole
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

Makole ležijo v Dravinjski dolini na zahodnem robu Haloz, ponašajo pa se z bogato naravno in kulturno dediščino. Po površini so ena od manjših, glede na nastanek pa najmlajših slovenskih občin.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,9 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690