logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Markovci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Markovci se razprostira na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu Drave. Občina je kmetijsko usmerjena, njena etnološka posebnost pa je pustna maska, imenovana ‘korant’.

Kmečke gospodinje
Vir: Občina Markovci (http://www.markovci.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Markovci
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 26,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 40 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,1 %, v Sloveniji pa 71,7 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva4406,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,8011,8015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti676768,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,1051,1057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,9020,9025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,9000,9001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,4010,4012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane18,6018,6018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit67,7067,7066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora74,1074,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA84,6084,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost26,7026,7014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka252523,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,4015,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)4402,80
4.10 Novi primeri raka565565549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,1004,1009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,5017,5014,80
4.13 Pomoč na domu01,4001,403
4.14 Klopni meningoencefalitis02,7002,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,3058,3066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka74,4074,4070,70
4.17 Novi primeri raka dojke115,70115,7096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma23,1023,1023,70
5.1 Splošna umrljivost971,10971,10892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,50110,5066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)180,60180,60146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)59,9059,9033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,7039,7018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,01,76,46,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,75,25,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)11,814,813,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,062,259,564,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,151,649,452,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,930,327,224,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,90,70,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,48,08,89,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane18,617,520,920,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,762,662,064,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,173,768,471,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA84,681,079,776,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost26,718,817,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,40,81
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,21,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,75,05,35,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka2524,223,523
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,414,512,711,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,92,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,03,12,72,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka565,0526,7545,9562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,15,05,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,515,815,714,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,40,81,51,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,71,95,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke58,364,668,269,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka74,460,564,666,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke115,7107,4125,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma23,120,219,826,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost971,11027,91005,4916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)110,598,592,177,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)180,6169,9170,5161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)59,940,843,340,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora39,727,221,118,7
sss/100.000
Markovci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina Markovci se razprostira na ravninskem delu spodnjega Ptujskega polja, predvsem na levem bregu Drave. Občina je kmetijsko usmerjena, njena etnološka posebnost pa je pustna maska, imenovana ‘korant’.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 26,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 40 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,1 %, v Sloveniji pa 71,7 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690