logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mežica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Razpoznavni znak koroške občine Mežica je zaradi večstoletne tradicije še vedno rudarstvo, vezano na nahajališča svinca in cinka med Peco in Uršljo goro. Mežiški rudnik je spremenjen v turistični rudnik in muzej.

Mežica
Vir: RRA Koroška ( http://www.koroska.si, 29. 6. 2010 ), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 27,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.
Vpliv svinca na zdravjePODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva06,5006,5006,30
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,1015,1015,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,4060,4068,30
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok60,2060,2057,50
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,2030,2025,30
2.3 Redni in občasni kadilci.........
2.4 Visokotvegano opijanje.........
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,90
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,4017,4012,20
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,1012,1018,50
3.1 Odzivnost v Program Svit67,3067,3066,50
3.2 Presejanost v Programu Zora77,5077,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA71,6071,6078,70
4.1 Samoocena dobrega zdravja.........
4.2 Bolniška odsotnost27,8027,8014,20
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,8002,8001,20
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,8004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,8023,8023,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,3012,3012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,4003,4002,10
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3002,80
4.10 Novi primeri raka632632549,80
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8006,8009,40
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,1017,1014,80
4.13 Pomoč na domu00,6000,603
4.14 Klopni meningoencefalitis15,9015,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,7055,7066,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,3072,3070,70
4.17 Novi primeri raka dojke127,50127,5096,20
4.18 Novi primeri malignega melanoma262623,70
5.1 Splošna umrljivost918,30918,30892,50
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,3079,3066
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)172,10172,10146
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,5051,5033,70
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,1020,1018,10

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,52,10,56,8
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,95,25,05,3
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,115,015,014,4
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,460,160,864,4
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok60,249,851,352,3
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,227,227,424,5
%
2.3 Redni in občasni kadilci////
%
2.4 Visokotvegano opijanje////
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,410,48,59,1
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane12,115,812,320,7
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,365,165,264,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,578,676,771,7
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA71,673,474,476,2
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja////
%
4.2 Bolniška odsotnost27,827,124,016,4
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,81,10,91
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,21,61,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,94,95,2
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,822,623,323
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,311,511,511,9
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,42,92,92,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,33,03,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka632,0593,3551,6562,8
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,86,56,46,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,116,815,414,7
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,60,81,11,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis15,920,923,59,2
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,773,170,169,9
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka72,374,475,266,8
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke127,5109,4104,0121,3
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma26,027,419,726,3
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost918,3940,0955,3916,2
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,381,783,677,1
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)172,1169,7164,2161,6
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,549,946,540,7
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,119,320,918,7
sss/100.000
Mežica
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Razpoznavni znak koroške občine Mežica je zaradi večstoletne tradicije še vedno rudarstvo, vezano na nahajališča svinca in cinka med Peco in Uršljo goro. Mežiški rudnik je spremenjen v turistični rudnik in muzej.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 27,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 16,4 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 20 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,3 %, v Sloveniji pa 64,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,5 %, v Sloveniji pa 71,7 %.
Vpliv svinca na zdravje

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690