logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ajdovščina
Statistična regija Goriška
Upravna enota Ajdovščina

Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki jo obdajajo Trnovska planota, Nanos in Hrušica. Na svojstven način jo zaznamujeta burja in posebno podnebje s pridihom Sredozemlja.

Izvir Hublja
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva08,9008,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,5014,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,1069,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok525252
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,9025,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,1022,1022,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,6037,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 121212
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,4070,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora80,1080,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,6079,6079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,8071,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost15,9015,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,9000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,5023,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)222
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1003,10
4.10 Novi primeri raka538,20538,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,7009,7009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,6014,6014,60
4.13 Pomoč na domu04,4004,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis03,9003,9003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke59,1059,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka69,4069,4069,40
4.17 Novi primeri raka dojke98,3098,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost900,60900,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,2069,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,80146,80146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)282828
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,8016,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,911,0-0,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,35,66,55,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,514,114,813,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,169,268,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok5251,953,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,925,222,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,122,323,223,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,635,239,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,011,010,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,468,969,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,180,079,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,679,578,277,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,867,869,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost15,915,916,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,91,01,10,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,84,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,523,522,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,111,811,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,02,01,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,13,22,82,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka538,2531,8575,6563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,79,98,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,614,414,514,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,44,24,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis3,93,54,68
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke59,159,469,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka69,465,363,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke98,398,3128,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost900,6891,2856,8909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,266,063,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)146,8144,3154,3160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)28,033,036,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora16,816,215,318,6
sss/100.000
Ajdovščina
Statistična regija Goriška
Upravna enota Ajdovščina

Občina Ajdovščina je gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline, ki jo obdajajo Trnovska planota, Nanos in Hrušica. Na svojstven način jo zaznamujeta burja in posebno podnebje s pridihom Sredozemlja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690