logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Bovec
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Bovško je gorata pokrajina v Julijskih Alpah, kateri svojstven pečat daje tudi reka Soča in katere velik del sodi v Triglavski narodni park. Upravno središče občine je mesto Bovec.

Korita Soče
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Igor Kosovel
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva08,1008,1008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,4007,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,1017,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,3071,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok565652
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok16,4016,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci25,6025,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,2041,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 05,9005,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,6062,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora787880,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA70,2070,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,8072,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost161615,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,8000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,8001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,5023,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6003,10
4.10 Novi primeri raka534,60534,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,3008,3009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1014,60
4.13 Pomoč na domu04,6004,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis02,8002,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,4081,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,6055,6069,40
4.17 Novi primeri raka dojke13313398,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost897,70897,70900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,1073,1069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,10149,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,5029,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,3031,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,1-1,2-0,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,47,46,55,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,116,614,813,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti71,367,068,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok5662,653,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok16,417,422,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,626,023,223,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,242,539,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 5,99,410,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,669,869,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,080,079,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA70,278,178,277,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,861,069,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost16,014,416,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,80,91,10,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,42,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,33,84,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,521,822,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,610,411,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,31,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,63,12,82,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka534,6552,3575,6563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,38,68,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,113,214,514,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,63,64,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,864,68
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,462,069,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka55,657,863,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke133,0122,2128,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost897,7938,2856,8909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,180,963,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,1148,4154,3160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)29,537,936,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora31,324,215,318,6
sss/100.000
Bovec
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Bovško je gorata pokrajina v Julijskih Alpah, kateri svojstven pečat daje tudi reka Soča in katere velik del sodi v Triglavski narodni park. Upravno središče občine je mesto Bovec.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 31 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690