logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Miren - Kostanjevica
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Obmejna občina z Italijo je del goriške regije. Del občine v Vipavski dolini s sadovnjaki, vrtovi in njivskimi površinami je poznan kot 'vrt Goriške'; drugi del pa sega v območje Krasa, kjer sta doma kraški pršut in teran.

Cerje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva05,4005,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,2012,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,6065,6069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok51,6051,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,6023,6025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,7020,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,4044,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,4015,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit70,1070,1070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora81,5081,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,2075,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,9072,9071,80
4.2 Bolniška odsotnost15,9015,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1100,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1004,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,8023,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)222
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka682,40682,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,5009,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,9013,9014,60
4.13 Pomoč na domu04,9004,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis04,2004,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,3082,3059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,7052,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke150,40150,4098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost797,30797,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)27,2027,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153153146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,6049,6028
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,5015,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,411,5-0,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,56,76,55,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,213,514,813,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,666,568,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,651,953,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,621,822,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,723,023,223,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,440,739,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,410,410,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,168,269,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora81,581,379,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,275,578,277,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,972,369,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost15,916,216,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,01,10,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,14,54,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,822,422,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,011,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,01,31,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,82,82,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka682,4592,9575,6563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,58,08,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,914,614,514,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,94,74,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis4,22,44,68
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,380,369,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka52,761,263,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke150,4140,4128,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost797,3817,2856,8909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)27,260,463,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153155,6154,3160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,633,736,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,512,015,318,6
sss/100.000
Miren - Kostanjevica
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Obmejna občina z Italijo je del goriške regije. Del občine v Vipavski dolini s sadovnjaki, vrtovi in njivskimi površinami je poznan kot 'vrt Goriške'; drugi del pa sega v območje Krasa, kjer sta doma kraški pršut in teran.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,1 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690