logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mirna Peč
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Geografsko občina Mirna Peč obsega tri doline: Globodolsko, Mirnopeško in Šentjursko. Najpomembnejša gospodarska panoga je proizvodnja tekstila, usnjenih oblačil in krznenih izdelkov, ena pomembnejših dejavnosti je tudi kmetijstvo.

Reka Temenica
Vir: Občina Mirna Peč (http://www.mirnapec.si, 30. 6. 2010), avtor Marko Pršina
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 78,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva03,4003,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,1015,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,2069,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok38,9038,9052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,3031,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,2021,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,6040,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,9011,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit78,6078,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora72,1072,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA85,4085,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,7064,7071,80
4.2 Bolniška odsotnost19,8019,8015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,4003,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka282823,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi141412,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,102
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka547,60547,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4006,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,4014,4014,60
4.13 Pomoč na domu03,8003,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,8065,8059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka87,4087,4069,40
4.17 Novi primeri raka dojke176,70176,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost894,60894,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)90,6090,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,40159,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,2047,2028
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,4014,4016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,410,09,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,04,95,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,115,015,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,270,768,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok38,950,249,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,324,827,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,223,324,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,636,239,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,41,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,99,59,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit78,668,468,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,170,871,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA85,481,079,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,762,564,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost19,819,018,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,30,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,41,91,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,35,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,025,925,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,012,612,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,72,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka547,6572,0560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,46,96,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,414,414,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,82,22,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis01,66,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,879,970,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka87,468,269,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke176,7130,8127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost894,6923,2959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)90,678,583,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)159,4164,1163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,240,442,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,416,417,218,6
sss/100.000
Mirna Peč
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Geografsko občina Mirna Peč obsega tri doline: Globodolsko, Mirnopeško in Šentjursko. Najpomembnejša gospodarska panoga je proizvodnja tekstila, usnjenih oblačil in krznenih izdelkov, ena pomembnejših dejavnosti je tudi kmetijstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 78,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690