logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mokronog - Trebelno
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina je razpotegnjena po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju in je izrazito prometno prehodna. Ima dve središčni naselji, Trebelno in Mokronog, ki je upravno središče občine. Vinogradništvo je prepoznavna dejavnost občine.

Sveti Vrh
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 33 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva10,7010,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,3019,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,1069,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok55,4055,4052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,5027,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci19,5019,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje34,9034,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,5012,5012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit73,4073,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora73,2073,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA81,3081,3079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,3064,3071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,7017,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,4002,4001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,8026,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,7012,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,7000,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2003,10
4.10 Novi primeri raka532,20532,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6007,6009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2015,2014,60
4.13 Pomoč na domu03,9003,9004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,9082,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,9050,9069,40
4.17 Novi primeri raka dojke131,30131,3098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.029,801.029,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)54,7054,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,50139,50146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,7031,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora33,5033,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,79,19,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,85,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,316,315,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,169,168,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok55,452,349,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,529,527,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,522,924,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje34,939,739,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,31,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,59,09,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit73,469,868,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,273,571,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA81,381,179,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,360,764,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,717,718,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,20,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,42,01,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,85,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,824,925,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,711,912,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,71,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,22,72,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka532,2541,2560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,67,46,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,213,714,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,94,42,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis006,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke82,975,870,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka50,963,469,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke131,393,7127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1029,81035,6959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)54,772,083,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,5155,7163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,740,742,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora33,527,817,218,6
sss/100.000
Mokronog - Trebelno
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina je razpotegnjena po Mirnski dolini in Raduljskem hribovju in je izrazito prometno prehodna. Ima dve središčni naselji, Trebelno in Mokronog, ki je upravno središče občine. Vinogradništvo je prepoznavna dejavnost občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji prav tako.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 33 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690