logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Moravče
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Moravška občina leži v delu Posavskega hribovja in je v enem delu izrazito kraška – Moravški osameli kras. Posebno skrb v občini posvečajo naravni in kulturni dediščini, ki nakazuje tudi pot razvoja v prihodnosti.

Vinje pri Moravčah
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 33 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva06,4006,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,7014,7014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,7069,7069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok46,8046,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,2023,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,8021,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje38,6038,6037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,8018,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit73,3073,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora737380,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA83,5083,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,5071,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,2017,2015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,7000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6022,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,7012,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6003,10
4.10 Novi primeri raka538,10538,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,1009,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,6013,6014,60
4.13 Pomoč na domu02,4002,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis06,5006,5003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke494959,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,2047,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke110,70110,7098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost907,70907,70900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,4061,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,10143,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,3030,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,9032,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,47,55,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,75,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,711,211,013,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,769,667,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,851,251,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,220,220,424,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,824,023,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje38,643,441,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,91,61,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,89,37,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit73,370,066,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,071,971,772,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA83,580,678,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,573,371,367,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,218,015,217,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,71,00,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,01,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,55,05,05,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,622,221,022,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,711,711,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,31,42,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,61,92,02,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka538,1588,2587,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,16,36,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,612,913,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,41,42,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,58,18,18
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke49,076,565,066,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,264,873,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke110,7137,4125,3122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost907,7809,8808,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)61,451,556,374,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,1129,8150,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,333,439,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,919,816,418,6
sss/100.000
Moravče
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Moravška občina leži v delu Posavskega hribovja in je v enem delu izrazito kraška – Moravški osameli kras. Posebno skrb v občini posvečajo naravni in kulturni dediščini, ki nakazuje tudi pot razvoja v prihodnosti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 33 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 73,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690