logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Mozirje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v delu alpske Zgornje Savinjske doline. V preteklosti je bilo Mozirje obrtniško in rokodelsko, danes s pridom izkorišča naravne danosti za razvoj turizma, zlasti v Mozirskem gaju in na Golteh.

Mozirski gaj
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva10,9010,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,5014,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,2068,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok50,7050,7052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok282825,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,9022,9022,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,4037,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 161612
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,3067,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora76,1076,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA72,7072,7079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,4064,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost18,7018,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8024,8023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,5002,502
4.9 Možganska kap (35-84 let)3303,10
4.10 Novi primeri raka454,90454,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,5003,5009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,6016,6014,60
4.13 Pomoč na domu01,7001,7004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis17,3017,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke39,4039,4059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,5045,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke84,8084,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost843,10843,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)56,4056,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)101,50101,50146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)232328
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,7009,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,910,63,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,95,64,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,517,215,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti68,267,166,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,750,548,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,026,525,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,928,520,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,437,647,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,61,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,019,08,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,367,365,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,176,176,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA72,775,377,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,455,261,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,717,719,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,30,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,81,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,05,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,823,823,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,611,512,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,52,02,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka454,9456,2507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,55,95,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,616,015,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,71,43,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis17,316,97,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke39,453,866,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,544,056,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke84,890,6105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost843,11010,7960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)56,487,478,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)101,5143,1155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)23,030,234,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,719,323,818,6
sss/100.000
Mozirje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v delu alpske Zgornje Savinjske doline. V preteklosti je bilo Mozirje obrtniško in rokodelsko, danes s pridom izkorišča naravne danosti za razvoj turizma, zlasti v Mozirskem gaju in na Golteh.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,1 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690