logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Muta
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Muta leži v osrednji Dravski dolini, vpeta je med reko Dravo na jugu in slovensko-avstrijsko mejo na severu. Večstoletno dejavnost fužin in kovačije ohranja muzej na Muti in s tem priča o usmerjenosti tega področja v preteklosti.

Muta
Vir: RRA Koroška (http://www.koroška.si, 29. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 27,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva08,2008,2008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6003,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,5015,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,1059,1069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,5045,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,9028,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,2021,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje292937,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1002,1001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,5011,5012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,3064,3070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora81,5081,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,2075,2079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,4062,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost27,3027,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5001,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,3001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,6025,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)442
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2003,10
4.10 Novi primeri raka573,60573,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7709,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj151514,60
4.13 Pomoč na domu01,3001,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis13,8013,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,6071,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,1054,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke969698,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost938,50938,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)112,30112,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,10167,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,9045,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,9013,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,27,011,17,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,65,05,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,514,514,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti59,158,462,265,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,550,848,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,929,126,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,219,920,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje29,018,724,942,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,11,71,81,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,58,68,98,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,363,565,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora81,580,678,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,274,275,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,462,363,467,5
%
4.2 Bolniška odsotnost27,324,724,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,51,00,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,61,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,55,25,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,625,223,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,111,611,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,03,62,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,23,23,42,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka573,6567,5552,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,06,76,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,015,215,114,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,32,51,62,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis13,819,720,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke71,670,669,666,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka54,185,573,267,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke96,0110,3107,0122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost938,51007,9954,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)112,386,881,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)167,1198,8170,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)45,953,442,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,927,722,018,6
sss/100.000
Muta
Statistična regija Koroška
Upravna enota Radlje ob Dravi

Občina Muta leži v osrednji Dravski dolini, vpeta je med reko Dravo na jugu in slovensko-avstrijsko mejo na severu. Večstoletno dejavnost fužin in kovačije ohranja muzej na Muti in s tem priča o usmerjenosti tega področja v preteklosti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 27,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690