logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Nova Gorica
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Občina se nahaja na zahodu Slovenije in meji na Italijo. Ima mestni status, prebivalstveno sodi med večje slovenske občine. Naselje Nova Gorica je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine in širše regije.

Nova Gorica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Johan Jaritz
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva02,7002,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,7006,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,3014,3014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,2067,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok53,8053,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,3020,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,3022,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,3040,3037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,6001,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,3010,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,6066,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora81,8081,8080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA74,8074,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,2070,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,5017,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,3004,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,7021,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,302
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7003,10
4.10 Novi primeri raka573,10573,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,9007,9009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9014,9014,60
4.13 Pomoč na domu04,3004,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis02,4002,4003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,6081,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,3070,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke129,80129,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost810,10810,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)62,8062,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,30160,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,5039,5028
5.7 Umrljivost zaradi samomora131316,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,711,5-0,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,76,76,55,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,313,514,813,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,266,568,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,851,953,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,321,822,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,323,023,223,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,340,739,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,61,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,310,410,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,668,269,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora81,881,379,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,875,578,277,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,272,369,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,516,216,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,01,10,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,34,54,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,722,422,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,811,011,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,31,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,82,82,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka573,1592,9575,6563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,98,08,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,914,614,514,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,34,74,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,42,44,68
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,680,369,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka70,361,263,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke129,8140,4128,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost810,1817,2856,8909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)62,860,463,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,3155,6154,3160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)39,533,736,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,012,015,318,6
sss/100.000
Nova Gorica
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Občina se nahaja na zahodu Slovenije in meji na Italijo. Ima mestni status, prebivalstveno sodi med večje slovenske občine. Naselje Nova Gorica je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine in širše regije.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690