logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Novo mesto
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Novo mesto, ob reki Krki, je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše regije, imenovane jugovzhodna Slovenija.

Novo mesto, Krka
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor J. Skok
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva14,4014,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)141414,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,5070,5069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok505052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok232325,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,7022,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,2037,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,5009,5012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,2068,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora70,6070,6080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA808079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,2068,2071,80
4.2 Bolniška odsotnost17,9017,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6024,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,6002,6003,10
4.10 Novi primeri raka574,80574,80538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,9005,9009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,2014,2014,60
4.13 Pomoč na domu02,3002,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis01,1001,1003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,6075,6059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka78,6078,6069,40
4.17 Novi primeri raka dojke137,10137,1098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost916,30916,30900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,4069,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,40157,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,8040,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,2019,2016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva14,410,09,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,95,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,015,015,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,570,768,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok5050,249,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,024,827,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,723,324,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,236,239,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,41,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,59,59,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,268,468,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,670,871,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA80,081,079,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,262,564,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost17,919,018,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,30,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,91,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,05,35,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,625,925,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,112,612,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,22,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,62,72,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka574,8572,0560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,96,96,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,214,414,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,32,22,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,11,66,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke75,679,970,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka78,668,269,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke137,1130,8127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost916,3923,2959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)69,478,583,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,4164,1163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,840,442,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,216,417,218,6
sss/100.000
Novo mesto
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Mestna občina Novo mesto sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Novo mesto, ob reki Krki, je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše regije, imenovane jugovzhodna Slovenija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji prav tako.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690