logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Odranci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Odranci, na Dolinskem ob reki Muri, je najmanjša slovenska občina glede na površino. Pretežno je usmerjena v kmetijstvo, zlasti poljedelstvo in živinorejo. Razvojni programi so naravnani k doseganju trajnostnega razvoja občine.

Cerkev Sv. Trojice
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 46 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-04,90-04,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4405,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,9023,9014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,3067,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok43,7043,7052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok41,8041,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci242422,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,8045,8037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,3014,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,6054,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora65,4065,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA70,3070,3079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,1060,1071,80
4.2 Bolniška odsotnost25,5025,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4006,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,7030,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,1014,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)552
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,6005,6003,10
4.10 Novi primeri raka553,20553,20538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,1003,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,3016,3014,60
4.13 Pomoč na domu03,8003,8004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke78,2078,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka62,6062,6069,40
4.17 Novi primeri raka dojke162,60162,6098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.134,701.134,70900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)143,20143,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)194,90194,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,2049,2028
5.7 Umrljivost zaradi samomora45,7045,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,910,15,87,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,04,95,25,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,918,619,313,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti67,360,357,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok43,742,344,550
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok41,830,329,124,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,025,122,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,847,854,042,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,41,31,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,314,513,48,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,660,163,665,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,463,367,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA70,375,274,077,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,163,260,167,5
%
4.2 Bolniška odsotnost25,523,721,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,60,90,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,61,91,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,46,45,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,729,626,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,115,213,511,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)5,04,14,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,63,63,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka553,2552,9580,2563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,15,05,26,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,316,415,814,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,81,61,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis05,56,38
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke78,276,679,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka62,650,559,767,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke162,6107,2104,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1134,71037,81046,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)143,294,2103,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)194,9152,1169,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)49,240,639,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora45,79,414,018,6
sss/100.000
Odranci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Odranci, na Dolinskem ob reki Muri, je najmanjša slovenska občina glede na površino. Pretežno je usmerjena v kmetijstvo, zlasti poljedelstvo in živinorejo. Razvojni programi so naravnani k doseganju trajnostnega razvoja občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 25,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 5,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 46 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690