logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ormož
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Občina Ormož je del Prlekije - pokrajine med Muro in Dravo. Ena pomembnejših gospodarskih panog je vinogradništvo, ki ga s pridom izkoriščajo tudi v turistične namene, saj po ormoških goricah poteka ormoška vinska turistična cesta.

Velika Nedelja
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor D. Mladenovič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-02,90-02,9008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,7005,7005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,4015,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,4065,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok47,9047,9052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,8029,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci24,2024,2022,10
2.4 Visokotvegano opijanje46,2046,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1101,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,9009,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit646470,40
3.2 Presejanost v Programu Zora72,2072,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,4076,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,7054,7071,80
4.2 Bolniška odsotnost191915,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,1000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,7002,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,5026,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,2013,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,8002,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,1003,1003,10
4.10 Novi primeri raka543,40543,40538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,1006,1009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,7017,7014,60
4.13 Pomoč na domu01,4001,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis08,2008,2003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,1065,1059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,7057,7069,40
4.17 Novi primeri raka dojke132,20132,2098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.053,901.053,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)100,40100,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,30156,30146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)313128
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,3015,3016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,96,25,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,75,65,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,416,012,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,466,061,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,947,947,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,830,427,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,228,724,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje46,244,543,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,00,90,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,911,28,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,063,362,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,271,970,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,476,978,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,742,764,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost19,019,518,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,11,10,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,72,62,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,35,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,526,423,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,213,112,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,82,72,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,12,82,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka543,4556,6558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,15,95,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,717,415,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,42,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis8,26,24,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,169,366,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka57,760,967,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke132,2121,7127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1053,91054,71003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)100,491,791,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,3157,3172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,032,142,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,313,621,018,6
sss/100.000
Ormož
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ormož

Občina Ormož je del Prlekije - pokrajine med Muro in Dravo. Ena pomembnejših gospodarskih panog je vinogradništvo, ki ga s pridom izkoriščajo tudi v turistične namene, saj po ormoških goricah poteka ormoška vinska turistična cesta.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690