logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Osilnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Osilnica je po številu prebivalcev druga najmanjša slovenska občina. Nahaja se v Osilniški dolini, ki jo je oblikovala reka Kolpa. V slikoviti dolini so skriti kulturne znamenitosti, privlačno naravno okolje in čista reka Kolpa.

Kolpa v občini Osilnica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 46,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,5000,501
1.2 Prirast prebivalstva-43,70-43,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)10,4010,4005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,2021,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti444469,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok42,3042,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,8031,8025,90
2.3 Redni in občasni kadilci191922,10
2.4 Visokotvegano opijanje303037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,1011,1012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,7066,7070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora46,2046,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA47,8047,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja555571,80
4.2 Bolniška odsotnost19,7019,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,1001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,7021,7023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,8010,8012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,3001,3003,10
4.10 Novi primeri raka266,50266,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,9003,9009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1014,60
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99804,40
4.14 Klopni meningoencefalitis12,8012,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke0059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka474769,40
4.17 Novi primeri raka dojke162,90162,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.069,501.069,50900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,6075,6069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,20173,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,2051,2028
5.7 Umrljivost zaradi samomora0016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-43,73,49,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)10,46,45,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,218,215,913,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti44,059,968,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok42,337,449,950
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,829,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,027,724,523,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje30,042,739,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,81,91,51,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,16,79,58,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,765,868,265,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora46,270,971,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA47,874,279,177,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,062,664,267,5
%
4.2 Bolniška odsotnost19,722,818,917,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,20,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,91,81,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,55,95,55,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,725,725,222,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,812,412,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,72,02,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,32,32,62,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka266,5614,0560,5563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,96,66,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,117,314,714,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu.4,72,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis12,815,76,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke053,170,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka47,072,769,367,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke162,9166,5127,4122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1069,5931,4959,2909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)75,692,683,974,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)173,2164,8163,5160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,245,442,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora018,517,218,6
sss/100.000
Osilnica
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Kočevje

Osilnica je po številu prebivalcev druga najmanjša slovenska občina. Nahaja se v Osilniški dolini, ki jo je oblikovala reka Kolpa. V slikoviti dolini so skriti kulturne znamenitosti, privlačno naravno okolje in čista reka Kolpa.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,7 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 46,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690