logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Pesnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina se razprostira na obronkih slikovitih Slovenskih goric v dolini reke Pesnice. Ima kmetijski značaj, na kar kaže velik del kmečkega prebivalstva. Usmerja pa se tudi v turizem, malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti.
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Maribor.

Pernica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva10,7010,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,1006,1005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,4014,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,2057,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok42,9042,9052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,2033,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,5020,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje40,4040,4037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,3013,3012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit666670,40
3.2 Presejanost v Programu Zora65,9065,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA767679,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,1063,1071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,4020,4015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,2003,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4006,4004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,6023,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,2003,2003,10
4.10 Novi primeri raka531,50531,50538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8809,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,4013,4014,60
4.13 Pomoč na domu03,4003,4004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis02,8002,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke44,3044,3059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka43,8043,8069,40
4.17 Novi primeri raka dojke122,60122,6098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.099,101.099,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)10710769,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)172,10172,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,9026,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,4038,4016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,712,55,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,15,05,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,416,012,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,254,861,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok42,948,747,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,231,927,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,519,824,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,436,343,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,60,60,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,313,08,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,062,162,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,966,170,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,076,178,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,167,064,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,420,418,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,00,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,22,32,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,46,35,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,624,123,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,111,812,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,12,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,22,82,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka531,5565,6558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,06,55,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,414,415,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,43,62,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis2,85,34,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke44,363,366,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka43,851,767,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke122,6104,2127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1099,11112,91003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)107,0108,291,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)172,1201,9172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,947,642,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,424,621,018,6
sss/100.000
Pesnica
Statistična regija Podravska
Upravna enota Pesnica

Občina se razprostira na obronkih slikovitih Slovenskih goric v dolini reke Pesnice. Ima kmetijski značaj, na kar kaže velik del kmečkega prebivalstva. Usmerja pa se tudi v turizem, malo gospodarstvo in storitvene dejavnosti.
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Maribor.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,0 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690