logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Piran
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Piran

Občina Piran je turistično najbolj razvita slovenska občina in eno izmed pomembnejših središč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega in navtičnega turizma v severnem Sredozemlju. V občini živijo tudi pripadniki italijanske narodnostne manjšine.

Piran, Tartinijevo obmorsko mesto
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor J. Skok
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva0008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,1012,1014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,5064,5069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok45,8045,8052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,3024,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci25,1025,1022,10
2.4 Visokotvegano opijanje50,3050,3037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,4015,4012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,2059,2070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora61,9061,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,5076,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja76,4076,4071,80
4.2 Bolniška odsotnost16,1016,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,5000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1101,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,5004,5004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka202023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,4002,402
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3003,10
4.10 Novi primeri raka564,10564,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4006,4009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5014,5014,60
4.13 Pomoč na domu03,3003,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,7055,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka79,3079,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke155,80155,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost814,60814,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)59,2059,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,70147,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,4035,4028
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,8013,8016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva07,63,67,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,85,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,112,113,713,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,564,566,865,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,845,848,750
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,324,324,324,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,125,125,423,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje50,350,346,642,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,80,91,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 15,415,411,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,259,261,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora61,961,968,272,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,576,579,877,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja76,476,474,867,5
%
4.2 Bolniška odsotnost16,116,116,817,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,50,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,01,01,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,54,54,75,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,020,020,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,211,210,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,42,42,22,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,32,22,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka564,1564,1538,4563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,46,46,86,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,514,514,014,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,33,32,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis001,48
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke55,755,753,566,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka79,379,368,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke155,8155,8131,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost814,6814,6853,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)59,259,264,174,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,7147,7147,8160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,435,436,639,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,813,812,618,6
sss/100.000
Piran
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Piran

Občina Piran je turistično najbolj razvita slovenska občina in eno izmed pomembnejših središč kongresnega, zdraviliškega, igralniškega in navtičnega turizma v severnem Sredozemlju. V občini živijo tudi pripadniki italijanske narodnostne manjšine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,2 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690