logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Brda
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Brda so izrazito kmetijska občina s poudarkom na vinogradništvu in vinarstvu, pa tudi sadjarstvu in oljkarstvu. Razvoj turizma omogočajo naravne danosti in kulturna dediščina; del tega so številni gradovi in slikovite vasi.

Grad Dobrovo, Goriška Brda
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva02,8002,8008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,3007,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,2012,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,7063,7069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok56,2056,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,2019,2025,90
2.3 Redni in občasni kadilci18,8018,8022,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,9037,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,9011,9012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit69,6069,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora81,5081,5080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA75,8075,8079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,6073,6071,80
4.2 Bolniška odsotnost12,1012,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5504,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,9022,9023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,7010,7012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8003,10
4.10 Novi primeri raka579,60579,60538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,2006,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5014,5014,60
4.13 Pomoč na domu05,1005,1004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis01,7001,7003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,7069,7059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka454569,40
4.17 Novi primeri raka dojke146,90146,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost903,40903,40900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,7074,7069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)182,20182,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)22,7022,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,1010,1016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,811,5-0,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,36,76,55,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)12,213,514,813,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,766,568,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,251,953,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,221,822,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci18,823,023,223,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,940,739,342,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,61,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,910,410,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit69,668,269,465,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora81,581,379,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA75,875,578,277,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,672,369,567,5
%
4.2 Bolniška odsotnost12,116,216,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,41,01,10,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,72,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,04,54,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,922,422,422,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,711,011,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,81,31,62,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,82,82,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka579,6592,9575,6563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,28,08,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,514,614,514,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu5,14,74,32,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,72,44,68
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke69,780,369,966,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,061,263,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke146,9140,4128,5122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost903,4817,2856,8909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,760,463,574,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)182,2155,6154,3160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)22,733,736,839,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora10,112,015,318,6
sss/100.000
Brda
Statistična regija Goriška
Upravna enota Nova Gorica

Brda so izrazito kmetijska občina s poudarkom na vinogradništvu in vinarstvu, pa tudi sadjarstvu in oljkarstvu. Razvoj turizma omogočajo naravne danosti in kulturna dediščina; del tega so številni gradovi in slikovite vasi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 10 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 69,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,5 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690