logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Pivka
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Kraška občina Pivka je del notranjsko-kraške regije. Od naravnih znamenitosti, s katerimi se ponaša občina, so najznačilnejša presihajoča jezera, ki jih je v pivški dolini kar 13. V občini je pomembna prehrambena industrija.

Grad Kalec
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva05,5005,5008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)171714,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,3069,3069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok62,9062,9052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,9026,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci20,1020,1022,10
2.4 Visokotvegano opijanje35,9035,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,8013,8012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,5062,5070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora66,2066,2080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA747479,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,9070,9071,80
4.2 Bolniška odsotnost19,1019,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,7000,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6022,6023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8003,10
4.10 Novi primeri raka588,10588,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9006,9009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,7015,7014,60
4.13 Pomoč na domu04,6004,6004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis15,3015,3003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,3065,3059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,2056,2069,40
4.17 Novi primeri raka dojke151,80151,8098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost915,80915,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,2067,2069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)171,20171,20146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,8030,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,4012,4016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva5,53,69,27,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,85,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)17,015,714,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,369,269,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok62,956,850,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,925,925,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,125,320,323,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje35,947,744,542,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,81,11,21,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,810,29,78,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,565,665,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,267,870,372,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA74,071,872,477,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,974,472,867,5
%
4.2 Bolniška odsotnost19,120,019,617,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,20,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,71,31,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,25,25,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,621,821,622,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,211,411,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,81,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,81,91,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka588,1536,1544,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,96,26,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,715,515,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu4,63,82,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis15,31720,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke65,364,857,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka56,261,463,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke151,8112,6118,1122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost915,8875,7889,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,273,770,874,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)171,2158,9155,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,838,034,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora12,49,814,918,6
sss/100.000
Pivka
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Kraška občina Pivka je del notranjsko-kraške regije. Od naravnih znamenitosti, s katerimi se ponaša občina, so najznačilnejša presihajoča jezera, ki jih je v pivški dolini kar 13. V občini je pomembna prehrambena industrija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,2 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690