logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Podčetrtek
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Obmejna občina s Hrvaško je izrazito turistična. Nosilec glavne turistične ponudbe so Terme Olimia, poleg njih so pomembni še samostan in lekarna Olimje ter vinogradniška in kletarska ponudba vinorodnega območja.

Olimje
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva04,4004,4008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,4018,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,7070,7069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok55,5055,5052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,9028,9025,90
2.3 Redni in občasni kadilci18,7018,7022,10
2.4 Visokotvegano opijanje48,7048,7037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,7007,7012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,5066,5070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora76,1076,1080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA77,4077,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,9059,9071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,5020,5015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,2001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,7004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka262623,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,6011,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,9002,902
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9003,10
4.10 Novi primeri raka400,10400,10538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8809,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj151514,60
4.13 Pomoč na domu08,3008,3004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis3303,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke54,9054,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka20,6020,6069,40
4.17 Novi primeri raka dojke60,1060,1098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost982,80982,80900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)42,8042,8069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,90138,90146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,7036,7028
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,5038,5016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,4-7,43,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,94,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)18,417,115,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti70,768,166,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok55,545,848,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,928,625,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci18,717,220,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje48,752,347,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,41,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,77,98,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,558,865,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,175,176,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA77,475,977,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,956,861,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,519,519,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,20,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,11,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,76,25,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,024,823,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,612,112,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,92,02,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,82,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka400,1481,0507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,06,55,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,016,415,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu8,34,43,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis34,27,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke54,966,566,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka20,647,156,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke60,1109,0105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost982,8999,7960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)42,875,178,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,9166,2155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,733,534,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,526,123,818,6
sss/100.000
Podčetrtek
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Obmejna občina s Hrvaško je izrazito turistična. Nosilec glavne turistične ponudbe so Terme Olimia, poleg njih so pomembni še samostan in lekarna Olimje ter vinogradniška in kletarska ponudba vinorodnega območja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,5 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690