logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Poljčane
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

Poljčane ležijo v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na jugu. Med naravnimi znamenitostmi občine velja omeniti Boč, ki se z 979 metri n.v. strmo dviga nad Poljčanami. Nanj vodi več pešpoti.

Boč
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva03,6003,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)07,3007,3005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,5013,5014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,7062,7069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok48,2048,2052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,6028,6025,90
2.3 Redni in občasni kadilci222222,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,2041,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,5013,5012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,9063,9070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora73,4073,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,1079,1079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,8064,8071,80
4.2 Bolniška odsotnost21,7021,7015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,3000,3000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,1004,1004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,5020,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,2009,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,602
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5003,10
4.10 Novi primeri raka447,80447,80538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8006,8009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,6013,6014,60
4.13 Pomoč na domu01,2001,2004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis01,8001,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke59,3059,3059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,3045,3069,40
4.17 Novi primeri raka dojke106,90106,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.093,101.093,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,9089,9069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166,40166,40146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,3047,3028
5.7 Umrljivost zaradi samomora08,9008,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,614,75,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,34,65,35,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)13,512,812,213,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,765,261,065,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,245,947,150
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,626,427,024,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,015,224,923,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,241,443,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,80,80,71,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,510,58,68,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,965,862,865,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,476,770,872,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,178,178,377,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja64,873,064,067,5
%
4.2 Bolniška odsotnost21,719,518,417,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,30,60,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,62,12,01,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,15,35,45,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,524,223,322,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,212,012,311,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,62,02,12,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,42,72,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka447,8532,0558,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,86,35,96,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,614,815,314,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,22,02,22,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis1,814,94,98
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke59,362,266,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka45,352,067,067,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke106,9116,4127,6122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1093,11007,51003,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)89,981,991,074,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)166,4174,8172,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,338,542,539,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora8,927,621,018,6
sss/100.000
Poljčane
Statistična regija Podravska
Upravna enota Slovenska Bistrica

Poljčane ležijo v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na jugu. Med naravnimi znamenitostmi občine velja omeniti Boč, ki se z 979 metri n.v. strmo dviga nad Poljčanami. Nanj vodi več pešpoti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 21,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,9 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690