logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Polzela
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina leži v Savinjski dolini in ima prometno zelo ugoden položaj, kar je bilo s poselitvenega in gospodarskega vidika izkoriščano že od antike dalje. Istoimensko naselje, ki je tudi občinsko središče, sodi med pomembnejša savinjska naselja.

Dvorec Šenek
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva10,6010,6008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,4014,4014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,4066,4069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok47,6047,6052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,4029,4025,90
2.3 Redni in občasni kadilci22,5022,5022,10
2.4 Visokotvegano opijanje404037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,2014,2012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit72,6072,6070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora77,9077,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA79,4079,4079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja666671,80
4.2 Bolniška odsotnost18,9018,9015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,4000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,7001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,9004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,2022,2023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,6012,6012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7002,702
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,3003,3003,10
4.10 Novi primeri raka507,90507,90538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,2003,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,2014,2014,60
4.13 Pomoč na domu03,7003,7004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis06,8006,8003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,3081,3059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,1068,1069,40
4.17 Novi primeri raka dojke59,1059,1098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.031,901.031,90900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)787869,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)191191146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,9036,9028
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,7020,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva10,6-5,03,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,85,04,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)14,414,715,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,466,366,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,653,248,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,424,225,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,513,220,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje40,048,747,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,51,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,210,88,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit72,667,465,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,978,876,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA79,479,677,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,059,361,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost18,917,919,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,40,50,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,31,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,95,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,224,123,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,612,712,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,72,52,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,32,92,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka507,9513,3507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,25,85,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,214,815,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,74,13,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis6,84,47,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke81,359,466,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka68,157,756,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke59,191,4105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1031,9946960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)78,070,378,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)191161,6155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,935,334,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora20,719,823,818,6
sss/100.000
Polzela
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina leži v Savinjski dolini in ima prometno zelo ugoden položaj, kar je bilo s poselitvenega in gospodarskega vidika izkoriščano že od antike dalje. Istoimensko naselje, ki je tudi občinsko središče, sodi med pomembnejša savinjska naselja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 72,6 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690