logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Postojna
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.

Postojnska jama
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Stuart Edwards
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva15,1015,1008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,2015,2014,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,2069,2069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok54,3054,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,5025,5025,90
2.3 Redni in občasni kadilci21,3021,3022,10
2.4 Visokotvegano opijanje48,9048,9037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,6009,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit66,8066,8070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora68,4068,4080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA71,1071,1079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,5072,5071,80
4.2 Bolniška odsotnost20,3020,3015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,2000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,5001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,3004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,5021,5023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,802
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,9001,9003,10
4.10 Novi primeri raka519519538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,9005,9009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4015,4014,60
4.13 Pomoč na domu03,5003,5004,40
4.14 Klopni meningoencefalitis17,4017,4003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,9064,9059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,5063,5069,40
4.17 Novi primeri raka dojke98,9098,9098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost861,60861,60900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,3076,3069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,70154,70146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,8040,8028
5.7 Umrljivost zaradi samomora08,7008,7016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva15,13,69,27,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,85,75,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)15,215,714,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,269,269,565,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,356,850,850
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,525,925,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,325,320,323,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje48,947,744,542,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,11,21,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,610,29,78,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,865,665,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,467,870,372,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA71,171,872,477,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,574,472,867,5
%
4.2 Bolniška odsotnost20,320,019,617,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,20,80,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,31,41,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,25,25,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,521,821,622,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,211,411,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,81,82,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,91,91,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka519,0536,1544,1563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,96,26,36,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,415,515,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,53,82,92,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis17,41720,78
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke64,964,857,166,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka63,561,463,567,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke98,9112,6118,1122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost861,6875,7889,9909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)76,373,770,874,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)154,7158,9155,1160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,838,034,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora8,79,814,918,6
sss/100.000
Postojna
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Postojna

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 20,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,8 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690