logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Prebold
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Prebold je občina v Spodnje Savinjski regiji, znani predvsem po hmeljarstvu. Z namenom ohranjanja bogate kulturne dediščine je občina Prebold pripravila in razglasila ''Muzejsko zbirko Prebold skozi čas'' za spomenik lokalnega pomena.

Prebold, dvorec
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 28. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva03,7003,7008,90
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,9005,9005,30
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)161614,50
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,9069,9069,10
1.6 Delovne migracije.........
2.1 Telesni fitnes otrok56,3056,3052
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,3023,3025,90
2.3 Redni in občasni kadilci23,6023,6022,10
2.4 Visokotvegano opijanje52,2052,2037,60
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2001,70
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,6014,6012
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,4064,4070,40
3.2 Presejanost v Programu Zora78,9078,9080,10
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode.........
3.4 Presejanost v Programu DORA76,5076,5079,60
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,9063,9071,80
4.2 Bolniška odsotnost19,1019,1015,90
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,6000,90
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,6001,60
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,2004,90
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,3024,3023,50
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,10
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,2003,202
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1003,10
4.10 Novi primeri raka523,30523,30538,20
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,2005,2009,70
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj141414,60
4.13 Pomoč na domu3304,40
4.14 Klopni meningoencefalitis0003,90
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke40,2040,2059,10
4.16 Novi primeri pljučnega raka60,4060,4069,40
4.17 Novi primeri raka dojke132,60132,6098,30
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost989,10989,10900,60
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,4071,4069,20
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,10177,10146,80
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).........
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).........
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)20,6020,6028
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,9027,9016,80

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,7-5,03,57,2
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,95,04,95,4
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,014,715,113,6
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti69,966,366,665,8
%
1.6 Delovne migracije////
%
2.1 Telesni fitnes otrok56,353,248,450
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,324,225,624,2
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,613,220,823,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje52,248,747,742,8
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,51,41,4
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,610,88,38,8
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,467,465,065,6
%
3.2 Presejanost v Programu Zora78,978,876,472,4
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode////
%
3.4 Presejanost v Programu DORA76,579,677,677,6
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,959,361,967,5
%
4.2 Bolniška odsotnost19,117,919,017,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,50,50,8
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,31,61,9
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,25,95,95,3
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,324,123,922,9
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,412,712,411,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,22,52,52,1
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,92,92,5
sss/1000
4.10 Novi primeri raka523,3513,3507,7563,9
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,25,85,66,5
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,014,815,214,4
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,04,13,52,7
%
4.14 Klopni meningoencefalitis04,47,28
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke40,259,466,866,7
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka60,457,756,967,7
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke132,691,4105,9122,1
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost989,1946960,4909
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,470,378,774,2
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)177,1161,6155,4160
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)////
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)////
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)20,635,334,939,9
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,919,823,818,6
sss/100.000
Prebold
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Prebold je občina v Spodnje Savinjski regiji, znani predvsem po hmeljarstvu. Z namenom ohranjanja bogate kulturne dediščine je občina Prebold pripravila in razglasila ''Muzejsko zbirko Prebold skozi čas'' za spomenik lokalnega pomena.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen velja enako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,4.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,4 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 78,9 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690